prefect_nitu_home"Site-ul Institutiei Prefectului isi propune să fie un instrument de informare la îndemâna tuturor cetăţenilor. Structura sa dinamică oferă posibilitatea unei comunicări interactive in vederea soluţionarii unor probleme ale locuitorilor judetului. Actualizarea permanentă a site-ului este parte integrantă a strategiei de comunicare, prin care instituţia intenţionează să fie cât mai aproape de cetăţeni. Site-ul rămâne o carte deschisă pe care oricine o poate parcurge şi poate să contribuie la scrierea ei." Prefectul judetului Salaj, Marin Nitu

 

Apostila de la Haga

apostilaCu data de 16 martie 2001, România a aderat la Convenţia de la Haga. Conf. art.2, „fiecare stat contractant scuteşte de supralegalizare actele cărora li se aplică conventia.”


 [detalii]

Permise si inmatriculari

inmatriculariServiciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, functioneaza in cadrul Institutiei Prefectului in baza art.1, alin.1, din O.G. 84/2001.


 [detalii]

Pasapoarte simple

pasaportSoluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare şi electronice, conform legilor, tratatelor şi convenţiilor la care România este parte.


 [detalii]

Situatii de urgenta

flood

Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt organisme interinstituţionale de sprijin şi componente ale Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. Functioneaza conform art.11 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.


 [detalii]

Colegiul prefectural

meetingColegiul prefectural are ca scop asigurarea coordonării activităţii serviciilor publice deconcentrate judet şi este organul consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul judetului. Colegiul prefectural functioneaza in baza Legii nr. 340/2004 privind prefectul si Instituția Prefectului, republicată, cu modificările si completările ulterioare si Hotărârii Guvernului nr. 460/2006.


[detalii]


+100%-